Preferentiebeleid – Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Lofvers – Steenderen
Welkom in onze praktijk

Preferentiebeleid

Zorgverzekeraars hanteren een voorkeursbeleid medicijnen. Dit beleid, ook wel preferentiebeleid genoemd, houdt in dat een zorgverzekeraar binnen een groep van gelijke medicijnen (middelen met dezelfde werkzame stof en dezelfde dosering) een voorkeursmiddel aanwijst. Meestal gaat het om het goedkoopste medicijn in die groep. De zorgverzekeraar vergoedt in dat geval alleen dit ‘preferente’ medicijn

Alle medicijnen worden gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen voordat ze worden toegelaten op de Nederlandse markt. Dit geldt ook voor het medicijn dat uw zorgverzekeraar heeft aangewezen voor vergoeding.

Uw zorgverzekeraar moet u goed informeren over het preferentiebeleid en deze informatie voor u helder en duidelijk beschikbaar maken (bijvoorbeeld via de website).

Dit jaar is het eigen risico € 385 per verzekerde. Heeft u voor minder dan € 385 aan zorgkosten? Dan worden deze kosten niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook zelf de kosten van de eigen bijdrage en van medicijnen die niet preferent zijn.

Als u de medicijnen krijgt voorgeschreven door de huisarts worden meestal vergoed uit de basisverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen. U betaalt deze eigen bijdrage direct bij het afhalen van de medicijnen.