FAQ – Veelgestelde vragen – Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Lofvers – Steenderen
Welkom in onze praktijk

FAQ – Veelgestelde vragen

Ik wil me inschrijven bij de praktijk als nieuwe patiënt

U bent welkom in onze praktijk. Als u zich als nieuwe patiënt wilt inschrijven, vragen wij u om online het inschrijfformulier in te vullen. Wilt u enkel een wijziging doorgeven in uw persoons-, contact- of verzekeringsgegevens? Bel dan met onze assistente of doe dit via onze online chat in uw portaal.

Let op: voor ieder gezinslid dient u een apart formulier in te vullen. Voor kinderen tot 16 jaar geeft/geven de ouder(s)/voogd toestemming. Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming. Na het invullen van het inschrijfformulier kan de inschrijving pas worden verwerkt als u van ieder gezinslid een kopie van paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument én zorgpolis bij ons laat zien. Heeft u voor uw kind nog geen eigen identiteitsbewijs? (Zie identificatieplicht)

Bij het wisselen van praktijk is het noodzakelijk dat u wordt uitgeschreven bij uw vorige huisarts. Dit is met name belangrijk, omdat uw medische dossier zo spoedig mogelijk in ons bezit komt. Geef de vorige huisarts toestemming het dossier naar ons toe te sturen. We zullen contact opnemen met de vorige huisarts om het dossier digitaal te ontvangen. Hiervoor is het dus noodzakelijk dat de vorige huisarts weet dat u bij ons ingeschreven wordt.

Wat als ik niet verzekerd ben?

Als je als patiënt bij ons ingeschreven staat, maar bij controle niet bekend bent bij een verzekeringsmaatschappij, dan word je verzocht het consult contant of per pin te betalen. Na betaling krijg je een factuur. Deze kun je bij de verzekering, als je die toch hebt, indienen met het verzoek het consult aan je terug te betalen. Dit geldt ook voor als je een buitenlandse verzekering hebt, je draagt zelf zorg voor de nabetaling.

Wat is het patientenportaal

In een patiëntenportaal kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week online zorgzaken regelen bij je huisarts. Het is een beveiligde website waarin uw eigen medische gegevens kunt inzien van één zorgverlener. Je hoeft hiervoor niet naar de praktijk toe, maar u kunt ook zelf bepalen waar en wanneer u uw medische gegevens wilt inzien. In uw patiëntenportaal staan onder andere het advies van de huisarts, uitslagen van onderzoeken en de medicijnen die u gebruikt. Maar je kunt ook bijvoorbeeld chatten met de praktijk of herhaalmedicatie bestellen. Via uw patiëntenportaal kunt u uw medisch dossier bekijken. U kunt uw medische gegevens alleen bekijken indien u ouder bent dan 15 jaar. Als aanvulling op het patiëntenportaal kun je vaak ook gebruik maken van een app. Hoe gemakkelijk is dat?

Wat zijn voordelen van online medische gegevens van de huisarts bekijken?

Er zijn een aantal voordelen voor het online bekijken van je medisch dossier:

–        Bekijk je gegevens veilig online

–        Lees het advies van de huisarts rustig door

–        Bekijk de uitslagen van medische onderzoeken

–        Een overzicht van je medicijnen en uitleg van de medicijnen via kijksluiter

Ik moet weer gekeurd worden voor mijn rijbewijs. Doen jullie dat ook?

Nee dat doen wij niet. U kunt zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in De Kei medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. Gemakkelijk en snel via de website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088-23 23 300.

Tot hoe laat kan ik urine inleveren voor onderzoek?

Dit kan bij voorkeur tot 10:00 uur ’s ochtends. Dit dient altijd een zogenaamde ‘gewassen plas’ van eerste ochtendurine te zijn. Voor meer informatie hoe dit te verzamelen of te bewaren

Wanneer zijn de uitslagen van een bloedonderzoek of röntgenfoto bekend?

We rekenen hier drie werkdagen voor. Meestal is de uitslag digitaal binnen 1 of 2  dagen doorgestuurd naar de huisarts, maar daarna moet het nog gelezen en verwerkt worden. Dat betekent nadenken over wat het voor u betekent, een behandelplan maken of soms nog overleggen met een specialist. Daarom spreken we af dat u na drie dagen belt met de assistente voor de uitslag. Zij vertelt u dan wat de huisarts heeft opgeschreven. Komt u er samen niet uit dan maakt zij een telefonische afspraak met de huisarts. Mocht er eerder een uitslag zijn die snellere behandeling vereist dan wordt er contact met u gezocht.

Waarom vraagt de assistente bij het maken van een afspraak waar ik voor kom

Dat heet triage. Ze doet het om een juiste inschatting te maken van welke zorg er voor u op welk moment nodig is. Ze heeft hier een speciale opleiding voor gevolgd en als huisarts kan je niet zonder! Behalve voor triage is het ook een manier voor de huisarts om zich voor te kunnen bereiden op uw komst. De voorbereiding is beter als bekend is waar u voor komt.

Waarom mag ik niet meerdere problemen binnen 1 consult bespreken

Een consult duurt 10 minuten. In die 10 minuten moet ‘alles’ gebeuren. U doet uw verhaal, uw huisarts onderzoekt u indien nodig, bedenkt wat er met u aan de hand is en wat hij of u er aan kan doen. Vervolgens krijgt u de uitleg en soms nog een verwijsbrief of recept. Na uw vertrek voert de huisarts alles in in de computer. U zult begrijpen dat het al een kunst is dit in 10 minuten voor elkaar te krijgen. Als u dan ook meerdere klachten wilt bespreken kan dat niet zonder uit te lopen en een langere wachttijd te veroorzaken. Dit willen we voorkomen

Identificatieplicht

In Nederland geldt er in de zorg een identificatieplicht. Niet alleen in ziekenhuizen maar ook bij huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen en overige zorgverleners. Ook wij als Apotheekhoudend huisarts Lofvers zijn verplicht om aan patiënten te vragen zich te identificeren door middel van een geldige ID-kaart, een geldig paspoort of een geldig rijbewijs. Deze wet is reeds ingegaan op 1 juli 2009.
Deze wet geldt ook voor pasgeborenen. Patiënten die zich na die datum  in de huisartsenpraktijk hebben ingeschreven of na deze datum zijn geboren moeten zich dus (nog) bij onze praktijk identificeren. De gegevens van het bewijs waarmee de patiënt zich identificeert worden ingevoerd in ons computersysteem.

Hierbij willen wij u vriendelijk verzoeken om zorg te dragen voor een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u zoon of dochter. In de tussentijd kunt u uiteraard gebruik blijven maken van de zorg van uw huisarts. Graag ontvangen wij een kopie van het geldige identificatiebewijs binnen 3 maanden na de geboorte van uw zoon of dochter.

Wij begrijpen dat het vervaardigen van een ID-kaart van een pasgeborene niet eenvoudig is en dat dit kosten met zich meebrengt. Toch willen wij u dringend aanraden om zorg te dragen voor een geldig ID-bewijs binnen de vastgestelde termijn aangezien dit wettelijk verplicht is.

Is uw kind bijgeschreven in uw paspoort en is dit paspoort nog geldig? Dan kunt u deze nog gebruiken voor de identificatie van uw kind.

Wellicht ten overvloede willen wij u erop wijzen dat u alleen een geldig identificatiebewijs kunt gebruiken om uzelf of uw kinderen te identificeren.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de assistente van uw huisarts.

Voor meer informatie over de identificatieplicht in de zorg kijkt u op www.rijksoverheid.nl

Ligt mijn medicatie klaar?

Zodra de apotheek het recept ontvangen heeft van uw (huis)arts verwerken we het doorgaans binnen één werkdag. Veel medicatie is op voorraad in de apotheek. Het kan voorkomen dat we uw geneesmiddel moeten bestellen. Omdat geneesmiddelen lastig leverbaar zijn kan het zijn dat uw bestelling langer op zich laat wachten dan u gewend bent.

Als uw mailadres bij ons bekend is krijgt u een mail zodra uw medicatie klaar ligt om af te halen. Voor herhaalmedicatie willen we u vragen om te wachten tot u een mail heeft ontvangen. In spoedgevallen kunt u contact met ons opnemen of even langskomen.

Via Uw zorg on line of via de chat of de mail kunt u uw juiste gegevens bij ons achterlaten zodat ook u een afhaalbericht krijgt zodra medicatie klaar ligt om af te halen. U helpt ons hiermee om de wachttijd in de apotheek te verminderen.

Ik heb nog geen e-mail ontvangen voor het afhalen van mijn medicatie, hoe kan dat?

U ontvangt bij elke bestelling een e-mail bericht zodra uw bestelling klaar ligt in de apotheek. Ontvangt u geen e-mailbericht voor het afhalen van uw medicijnen? Dan is waarschijnlijk uw e-mail adres niet bekend bij de apotheek. U kunt dan het beste uw e-mail adres doorgeven aan ons via de balie of per e-mail. Wij zullen uw e-mailadres in uw dossier toevoegen. Is uw e-mail adres gewijzigd? Dan moet u uw nieuwe e-mail adres ook z.s.m. aan ons doorgeven