Opleidingspraktijk – Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Lofvers – Steenderen
Welkom in onze praktijk

Opleidingspraktijk

Opleidingspraktijk

Onze praktijk is een opleidingspraktijk. Dat betekent dat wij (jonge) mensen de kans bieden om bij ons stage te lopen in het kader van hun opleiding. Deze stagiaires werken tot op zekere hoogte zelfstandig maar worden altijd gesuperviseerd door een van de professionals binnen de huisartspraktijk. U kunt dus op verschillende manieren binnen onze praktijk te maken krijgen met iemand in opleiding. Laat het aan de assistente weten indien u hier bezwaar tegen heeft bij het maken van de afspraak, dan kunnen we daar rekening mee houden. Welke soort stagiaires werken bij ons?

AIOS huisartsgeneeskunde

Dit is een arts die de driejarige beroepsopleiding tot huisarts volgt. Een aios is volledig bevoegd voor alle geneeskundige handelingen inclusief het uitschrijven van medicatie en het verwijzen naar een specialist. De patiëntencontacten worden dagelijks nabesproken met de opleider. Wanneer het nodig is, gebeurt dit ook wel tijdens het consult.

Doktersassistente in opleiding

Wij zijn een, door SBB erkend, leerbedrijf voor MBO doktersassistentes. Gedurende het hele schooljaar leiden we doktersassistentes  op. De verantwoordelijk opleider is altijd een ervaren doktersassistente van het vaste team.